Barnehagebarna trenger også rock!
Magic Mirrors

Magic Mirrors

Barnehagebarna trenger også rock!

Vi inviterer alle barnehagene i Hordaland på konsert under festivalen! Konserten er tilrettelagt for barn mellom 3 - 6 år. 

Mer informasjon kommer senere.

Se video fra Bergenfest BARN og Razika 2013:

 
 
Bergenfest BARN og Datarock 2012: