FRIVILLIG PÅ BERGENFEST? SETT DEG PÅ VENTELISTE NÅ

 

Påmeldingen som frivillig til Bergenfest 2016 åpnet 31. januar. Vi har nå godkjent det antallet vi mener vi har bruk for. Alle som nå melder seg på blir satt på venteliste.

Dersom vi ser at vi behøver å øke antall frivillige til årets festival og/eller vi får avmeldinger vil vi hente inn frivillige fra ventelisten.  

REGISTRER DEG PÅ VÅR VENTELISTE SOM FRIVILLIG TIL BERGENFEST.
KLIKK HER FOR PÅMELDINGSSKJEMA  >>


SCROLL DOWN FOR ENGLISH

Festivalen går over 4 dager, fra onsdag 15. –  lørdag 18. juni 2016. Bergenfest finner sted på Bergenhus festning i sentrum.

Har du spørsmål kan du sende en melding til frivillig@bergenfest.no eller kontakte oss via Facebook. 

Ved å være frivillig hos oss vil du få muligheten til å oppleve innsiden av en festival, i tillegg til å få med deg fantastiske musikkopplevelser, nye arbeidserfaringer, treffe fine folk og å ha mye moro!


Vi forsøker å ta godt vare på deg som frivillig. Du vil få opplæring I arbeidsoppgaven du skal utføre, det er en gruppeleder som blir din nærmeste kontaktperson. Du får mat og drikke når du er på jobb, og du vil være i de beste hender. Vi skal ha det gøy når vi er i sving, og det vil også komme noen hyggelige overraskelser. I tillegg vil du få utdelt festivalpass for hele festivalen når du jobber de avtalte vaktene. 

Du kan rangere dine tre gruppeønsker der 1 er førstevalg: 
De forskjellige gruppene er: info, omsorg, akkreditering, rigg og site crew, runner, trivselsvakt, artistvert, catering, sjåfør, servering.

Vi kan ikke love at alle får førstevalget sitt, men vi lover å sette deg i en gruppe hvor vi tror du vil trives. Uten frivillige blir det ingen festival. Vi setter stor pris på at du hjelper oss! 

Generelle krav til frivillige:
- Det er 18-års aldersgrense for å jobbe som frivillig
- For å få festivalpass må man jobbe 2 eller flere skift (20-24 timer) i løpet av festivalen.
- Som frivillig er du festivalens ansikt utad, og vi er derfor selvfølgelig alkohol-, og rusfrie når vi er på jobb og har på oss festivalens t-skjorte/ arbeidstøy.
- Du trenger ikke å ha erfaring fra tidligere festivaler for å jobbe som frivillig, så lenge du har stå-på vilje og godt humør!

Gruppebeskrivelser

INFO
 er de som informerer publikum om spilletider, eventuelle endringer, billettpriser, bytte av billett til bånd, etc. Her møter man ”alle” og kan løse det meste og svare på ”alt”. 

OMSORG er den gruppen som har ansvar for frivilligområdet, frivilligservice, omsorg og kjærlighet til crew på jobb og sørger for at vi har det rent og ryddig. Din største kvalitet er å være positiv. Du møter mange mennesker og får frem mange smil!

AKKREDITERING er den hyggelige gjengen som registrerer alle frivillige, presse og gjester i vårt datasystem. De sørger for ar folk får riktig adgangskort og festivalbånd. Bør beherske norsk muntlig og skriftlig samt engelsk muntlig. 

RIGG her gjøres alt fra bygging og rivning av scene, gjerder, lasting av utstyr, setting av telt og klargjøring av infrastruktur. Dette arbeidet utføres før, under og etter festivalen.

RUNNER er deg som sørger for å skaffe til veie det som plutselig trengs og hjelper til med logistikk på arenaen. Du har ikke problemer med å bli sendt fra det ene til det andre, og fikser greit nye oppgaver. Dette er arbeid under festivalen.

TRIVSELSVAKT er festivalens vertskap på arenaen. Du skal sjekke inngangsbånd, være vakt på området, og svare på spørsmål fra publikum. Være med å passe på at vi har det
sikkert og trivelig rundt oss!

ARTISTVERT er artistenes egne verter som skal sørge for at de kommer seg dit de skal og at de har det bra. Rollene krever at du er utadvendt, løsningsorientert, fleksibel, behersker å snakke engelsk og kan jobbe i team.:

CATERING du er med på å jobbe i festivalens eget cateringområde og klargjør for matserveringer til både lunsj og middag. Det jobbes i team og du gjør artister og crew glade!

SJÅFØR er for dem som har sertifikat, kjenner byen, er punktlig og presis i både det de sier og gjør. Her jobbes det både tidlig og sent. I all hovedsak under festivalen. 

SERVERING er den gjengen som betjener serveringsstedene på festivalområdet. Her har vi behov for serviceinnstilte og imøtekommende mennesker. Om du liker å møte mange mennesker i et hektisk miljø er dette stedet for deg!

Vi lover å gjøre vårt ytterste for at du skal få en fantastisk festivalopplevelse sammen med oss på Bergenfest 2016. Velkommen! 


INFORMATION IN ENGLISH

The volunteer registration has been open since January 31th and we have approved the number of volunteers we need for this years festival. 

Anyone who signs up now will join our waiting list. If we feel that we need to increase the number of volunteers for the festival or we get cancellations we will bring in volunteers from the waiting list. 

Bergenfest 2016 runs over four days, from Wednesday 15th – Saturday 18th of June and takes place at the Bergenhus fortress in the centre of Bergen.

Some people say that “dugnad” is the most distinctive of all Norwegian words. It is a tough term to translate with precision, but it means something along the lines of a voluntary team effort – which is exactly what a festival is about. We are a small team and we need your help to make this festival happen!

Would you like to volunteer? Register here! >>

Unfortunately, the system we are using are not multilingual and the registration form is therefore in Norwegian. If you do not have friends who can help you fill in the form you can find a help sheet with translation here >>

So, here is the deal: You work two-three shifts with us (a total of 20 – 24 hours) and we’ll give you the entire festival experience for free, as well as lots of new friends, nice prices in the bars and food stalls, and even some festival merchandise. 

 You are qualified if…

… you are 18 years old before June 15th.

… you have a good work ethos and a friendly smile.

No formal qualifications or organizational experience is required.  As a volunteer you are the festival’s public face and you are therefore of course not drinking alcohol or taking any other drugs while you are working. 

Our awesome team of volunteers are divided between ten sub-groups according to skills and preferences. Check out the group descriptions underneath and let it be clear from your application which assignments you’re most eager to take on. We’ll do our best to accommodate your wishes.

If you have any questions contact us at frivillig@bergenfest.no or in our Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/762540553800574/

Here is a brief description of the various volunteer groups at Bergenfest

INFO informing the public about playtimes, any changes, ticket prices, change of ticket to wristband, etc. You are the face of the festival and people can ask you about everything and you can of course answer and solve "everything".

CARE is the group that is responsible for the volunteer area, voluntary registration and service, take care of the crew at work and make sure we have it clean and tidy. Your greatest quality is to be positive. You meet many people and bring out many smiles!

ACCREDITATION is the nice gang that registers all guests and media personnel in our computer system. They provide proper access cards and wristbands for. Should speak and write Norwegian and speak English.

RIGGING where everything is done from the construction and demolition of the stages, fences, loading equipment, putting up tents and preparing the infrastructure. Shifts in this group are before, during and after the festival. 

RUNNERS are providing the suddenly needed and helping with logistics in the arena. You have no problems with being sent from one to the other, and solving new problems and tasks as they arise. This is work during the festival.

HOST GUARDS are the festival hosts at the arena. You check wristbands, answer questions from the audience and help to ensure that it is safe and pleasant for everyone at the festival.

ARTIST HOST is the artists' own hosts who will make sure they get to where they should and that they are doing well. As an artist host you have to speak English, be flexible and always carry a smile on your face. 

CATERING you work in the festival's own catering area and prepare for both lunch and dinner for crew and artists. 

DRIVER is for those who have a driver’s license, knows the city, is punctual and accurate in both what they say and do. You work mainly during the festival. 

SERVING is the volunteers working in the food and beverage outlets at the festival. You are service-minded and welcoming. You will meet a lot of people and have some hectic shifts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • DNB SCENEN

 • Bergenfest spilleliste på Tidal

 • Bergenfest spilleliste på Spotify

 • Følg Bergenfest

              

 • Bli Bergenfest Ambassadør

 • Spesialtilbud til deg!

 • Grupper & hotellpakker

 • International visitors

  Bergenfest has partnered with Festicket to offer you a wide range of packages including your Ticket and Accommodation for the festival. Read more here  >> 

 • Festivalplakaten 2016

BERGENFEST PARTNERE

MENY