Publikum under 18

Publikum under 18 år (minimum 15 år) har adgang i følge med voksen person (over 23 år) som kan opptre som verge og ta ansvar for at vedkommende ikke inntar alkohol eller andre rusmidler før eller under arrangementet. Verge er også ansvarlig for vedkommendes sikkerhet og at anvisninger fra arrangør og vaktpersonell blir etterfulgt.
Den voksne kan være verge for 2 personer. 

NB! Verge kan ikke nyte alkohol/rusmidler før eller under arrangementet. 

Verge må fylle ut vergeskjema som leveres ved ankomst/billettkontroll. Vergeskjema kan lastes ned her >>

Foreldre med små barn / babyer
Foreldre kan ha med barn under 3 år frem til kl 19:00 onsdag 13., torsdag 14. og søndag 15.06.
Fredag 13. og lørdag 14.06. må barn under 3 år være ute av festivalområdet innen kl 18.00.
Under 3 år trenger ikke egen billett.