Publikum under 18

Publikum under 18 år (minimum 15 år) har adgang i følge med voksen person (over 23 år) som kan opptre som verge og ta ansvar for at vedkommende ikke inntar alkohol eller andre rusmidler før eller under arrangementet. Verge er også ansvarlig for vedkommendes sikkerhet og at anvisninger fra arrangør og vaktpersonell blir etterfulgt.
Den voksne kan være verge for 2 personer. 

NB! Verge kan ikke nyte alkohol/rusmidler før eller under arrangementet. 

Verge må fylle ut vergeskjema som leveres ved ankomst/billettkontroll. Vergeskjema kan lastes ned her >>

Foreldre med små barn / babyer
Foreldre kan ha med barn under 3 år frem til kl 19:00 torsdag 11. og søndag 14.06.
Fredag 12. og lørdag 13.06. må barn under 3 år være ute av festivalområdet innen kl 18.00.
Under 3 år trenger ikke egen billett.